ჯანსაღი სექსუალური ცხოვრება მამაკაცებში

ჯანსაღი სექსუალური ცხოვრება მამაკაცისთვის არსებითად მნიშვნელოვანია, მისი ფიზიკური, თუ ემოციური კეთილდღეობისთვის, ასევე გარკვეული კვლევები ამტკიცებენ, რომ ჯანსაღი სექსუალური ცხოვრება გავლენას ახდენს მამაკაცის ცხოვრების ხანგრძლივობაზე. რამდენიმე ძირითადი სექსუალური პრობლემა არსებობს, რომლებიც განსაკუთრებით გავლენას ახდენენ მამაკაცის სექსუალურ ცხოვრებაზე, როგორიცაა: ერექციული დისფუნქცია, ნაადრევი თესლნთხევა და სხვა. მამაკაცების 1/3 ასეთ პრობლემებს 35 წლის ასაკამდე აწყდება, რაც გავლენას ახდენს მათი […]